Нажмите  Нажмите   Нажмите  Нажмите
 ЦеркваНовиниСтаттіІнтерв'юГалереяРесурсиАвтори 
Календар 

Православіє 
 Основи віри
 Церква

Літопис 
 Новини
 Міжнародні новини

Галерея 
 Події

Письмена 
 Храми і монастирі
 Церковна історія
 Богословіє
 Філософія, культура
 Православний погляд
 Православіє і педагогика
 Молодіжне служіння
 Церква і суспільство
 Порада мирянину
 Суспільство про Церкву
 Церква і держава
 Міжконфесійні відносини
 Розколи
 Єресі та секти
 Подія
 Ювілей
 Дата
 Люди Божі

Слово 
 Слово пастиря
 Інтерв'ю

Православний світ 
 Ресурси
 Нове у мережі
 Періодичні видання
 Православний ефір
 Релігійна статистика
 Электронная лавка
 Бібліотека

Послух 
 Автори

 Олександр ТАРАСЕНКО.   Учений на єпископській кафедрі

26.10.05.
Чернігівський архієпископ Філарет (Гумілевський) був одним із найпомітніших і водночас найосвіченіших архієреїв XIX ст. Вихованець Тамбовської духовної семінарії та Московської духовної академії, він все життя присвятив науці. Його праці з історії Церкви, богословської думки та духовної літератури і досі викликають інтерес у читачів. Розквіт наукової творчості владики Філарета відбувся саме під час служіння на архієрейських кафедрах у Харкові та Чернігові.

Майбутній церковний діяч і вчений народився 23 жовтня 1802 р. (за іншими джерелами — 1805 р.) у родині сільського священика на Тамбовщині. Хлопчика назвали Дмитром (на честь св. Димитрія Солунського). Читати і писати він навчився вдома, початковий вишкіл проходив у місцевому Вишинському монастирі. Після закінчення Шацького повітового духовного училища, де під час випускного екзамену, з ініціативи місцевого єпископа Іони, йому дали нове прізвище Гумілевський (від лат. humilis — маленький, покірний), Дмитро вступив до Тамбовської духовної семінарії, яку успішно закінчив у 1826 р.

Протягом 1826-1830 pp. майбутній архієрей навчався у Московській духовній академії. Саме тут він захопився історією. Ймовірно, на такий вибір вплинула багата бібліотека навчального закладу разом з її рукописним зібранням. На останньому курсі академії юнак прийняв чернечий постриг з ім’ям Філарет, а після випуску був призначений викладачем церковної історії у рідній alma mater. Через три роки Філарет став інспектором академії, а 1835 р. очолив цей провідний духовно-навчальний заклад, де користувався величезною повагою. Він толерантно ставився до відвідування студентами лекцій, якщо помічав їх у бібліотеці за книжками. Лекції самого Філарета викликали неабиякий інтерес. З його ініціативи при навчальному закладі було започатковано переклад на російську мову і періодичне видання творів отців Церкви. За старанне виконання адміністративних обов’язків ректор був нагороджений орденом св. Анни II ступеня.

1841 року Філарета (Гумілевського) висвятили на єпископа Ризького, вікарія Псковської єпархії. Нове місце призначення для молодого і талановитого церковного діяча було обрано не випадково. Філарет досконало володів німецькою мовою і міг, на думку Святійшого Синоду, легко налагодити стосунки з дворянством та інтелігенцією Прибалтики, яка була переважно німецького походження. Проте очікуваного контакту не сталося, зате саме у ризький період свого життя Філарет розпочав літературну діяльність. Протягом 1847-1848 pp. вийшла друком п’ятитомна „Історія Руської Церкви” Філарета (Гумілевського). У 1840-х pp. владика опублікував також кілька наукових статей, присвячених окремим проблемам історії Церкви.

У листопаді 1848 р. владику Філарета (Гумілевського) перевели на Харківську архієрейську кафедру. Слобідська Україна справила на нього приємне враження. У Харкові владика Філарет розгорнув активну адміністративну діяльність. Він доклав чимало зусиль для облаштування та ремонту церков і монастирських комплексів, спорудження нових храмів. З його ініціативи у Харкові 1854 р. заснували жіноче єпархіальне училище. Філарет приділяв пильну увагу також Харківській духовній семінарії, залучаючи найкращі викладацькі сили і зміцнюючи матеріальну базу навчального закладу.

Харківський період біографії вченого-архієрея відзначається творчим піднесенням. Він укладав та видав капітальні праці: „Обзор русской духовной литературы”, „Историческое учение об Отцах Церкви”, „Русские святые, чтимые всею церковью или местно” і низку статей у періодиці. Але чи не найбільшою заслугою Філарета було те, що він зібрав величезний джерельний матеріал з історії Слобідської України і опублікував п’ятитомну працю „Историко-статистическое описание Харьковской епархии”, яка становить інтерес для широкого кола фахівців. Окрім регіональної історії і цінної (з огляду на нещадність часу) інформації щодо культових споруд і речей, стародавніх ікон, стародруків тощо, преосвященний історик оприлюднив чимало документального матеріалу — десятки актів, універсалів, розпоряджень церковних і світських владних структур, приватних листів, купчих, духівниць тощо. Перебуваючи у Харкові, Філарет висловлював бажання назавжди залишитися в ньому, проте через конфліктну ситуацію з можновладцями був змушений залишити місто.

У травні 1858 р. харківського владику викликали до Петербурга „для присутствования в Святейшем Синоде, сроком на один год”, а через рік його призначили на Чернігівську архієрейську кафедру. У Чернігові пройшли останні сім років життя владики Філарета (Гумілевського). Його слушно називають визначним Чернігівським архієреєм поряд із Лазарем Барановичем, Іоанном Максимовичем. На новій кафедрі Філарету у спадок залишилося чимало невирішених проблем. Для більш тісного спілкування з віруючими і численними прохачами, владика кожної зими переносив свою резиденцію з архієрейського дому, розташованого на околиці міста, у зручний для відвідування Єлецький монастир.

Один із перших його заходів у Чернігові був спрямований на підтримку освіти в регіоні. У середині 50-х pp. XIX ст. на Чернігівщині налічувалося лише 20 початкових приходських шкіл. Для налагодження навчального процесу він розпорядився „на 25 р. букварей на малороссийском наречии и на столько же книжек „Училище благочестия” и иные 172 экземпляра разного наименования книг разослать к благочинным для раздачи лучшим ученикам и ученицам приходских церквей”. Активна діяльність архієпископа Філарета в галузі початкової освіти збіглася в часі з піднесенням українського національно-культурного руху. Владика підтримував ініціативи місцевої культурної еліти, спрямовані на запровадження української мови у навчальних закладах.

Показовим є рішення Чернігівського архієрея впровадити українську мову викладання у початкових школах. У резолюції на рапорт благочинних Борзенського повіту з цього приводу 2 січня 1863 р. він написав: „Так как в епархии Черниговской народное наречие — малорусское, а великорусское, особенно детям, мало понятно, то для успешнейшего обучения детей грамоте и Закону Божию необходимо, дабы наставники школ объясняли уроки не иначе, как на местном наречии малорусском”. Завдяки рішучим заходам архієпископа Філарета (Гумілевського) проблема початкової освіти в регіоні почала вирішуватися.

Унікальним явищем наприкінці 50 – на початку 60-х pp. XIX ст. стали недільні школи. Архієпископ Філарет (Гумілевський) відразу відгукнувся на цю ініціативу і сприяв її становленню й функціонуванню на Чернігівщині. 1866 року у Чернігові було відкрито жіноче єпархіальне училище, яке на початку XX ст. називали Філаретівським.

Незважаючи на завантаженість в управлінні єпархією, у цей період архієпископ продовжував інтенсивно працювати на науковій ниві. Великий обсяг його літературних трудів за сім років життя в Чернігові підтверджує свідчення сучасників про те, що архієрей працював день і ніч. Вивчати історію Чернігівської єпархії Філарет почав одразу після прибуття на нову кафедру. Вже у 1860 р. „Труди Киевской духовной академии” надрукували його нариси „Черниговские иерархи” та „Историческое сведения о раскольниках Черниговской епархии”. Того ж таки року ці нариси з невеликим додатком вийшли окремим виданням у Чернігові під назвою „Общий обзор епархии Черниговской”. Наступного року побачила світ його книга „Кафедральные Черниговские монастыри: Ильинский, Елецкий и Борисоглебский (с приложением нескольких неизданных сочинений св. Димитрия и многих грамот)”.

На початку 60-х pp. XIX ст. у Російській імперії спостерігалося піднесення духовної журналістики. Один за одним з’являються академічні й провінційні духовні часописи. У липні 1861 р. з ініціативи архієпископа Філарета було засновано „Черниговские епархиальные известия”, які складалися з двох частин. У першій — офіційній — друкувалися урядові та синодальні накази, розпорядження та інша офіційна інформація. Неофіційна частина часопису призначалася для висвітлення минулого і сучасного життя краю.

Саме на сторінках „Черниговских епархиальных известий” вчений розпочав реалізацію свого задуму — створення повного історико-статистичного опису Чернігівської єпархії. Владика Філарет уклав описи 23 монастирів Чернігово-Сіверщини і населених пунктів 15 повітів Чернігівської губернії. До укладання описів він залучив документи Чернігівської консисторії, Чернігівського архієрейського дому і Чернігівської духовної семінарії, користувався також архівом губернського правління і приватними зібраннями. Архієпископ Філарет перебував у близьких творчих стосунках з місцевими дослідниками О.Марковичем, О.Ханенком, Г.Милорадовичем, С.Носом.

Історико-статистичний опис Чернігівської єпархії Філарета (Гумілевського) став значним явищем у розвитку церковно-історичних студій в регіоні. Вдруге після праці О.Шафонського було створено загальну картину минулого Чернігово-Сіверщини. Значний інтерес становлять відомості про стародавні ікони, культові речі, стародруки і документи, що зберігалися у монастирських архівах та приходських церквах. Автор оприлюднив сотні актів, універсалів, розпоряджень церковної та світської влади, приватних листів. Великий обсяг залученого документального матеріалу надавав особливої цінності праці Філарета (Гумілевського). Невдовзі після заснування Чернігівського губернського статистичного комітету, владика став дійсним його членом і протягом усього часу свого архієрейства у Чернігові тісно співпрацював з цією установою.

Знайдений у 1907 р. чернігівським краєзнавцем П.Добровольським документ засвідчив намір архієпископа Філарета (Гумілевського) заснувати історичне товариство у Чернігові. Вчений-архієрей, вказуючи на плідну діяльність небагатьох археографічних та історичних товариств тогочасної Російської імперії, зауважив, що „при всем этом каждый должен согласиться, что по громадности предмета, труды одних этих обществ далеко не исчерпывают его!” Він закликав усіх місцевих любителів історії до співпраці й складання необхідної документації, щоб звернутися до міністра з проханням про відкриття у Чернігові історичного товариства і затвердження його статуту. Але ці плани не були реалізовані.

Окрім церковно-історичних студій, у чернігівський період Філарет (Гумілевський) перевидав усі свої попередні твори, деякі з значними доповненнями, написав і оприлюднив такі капітальні праці, як „Исторический обзор песнопевцев и песнопений греческой церкви”, „Русские святые, чтимые всею церковью или местно”, „Святые южных славян”, „Святые подвижницы восточной церкви”, „Православное догматическое богословие” тощо. Активна і плідна науково-літературна діяльність владики в останній період його життя здобула належне визнання та оцінку. I860 року „Конференция Киевской духовной академии” надала йому ступінь доктора богослов’я. Під час святкування п’ятдесятиріччя Московської духовної академії восени 1864 р. Філарет (Гумілевський) був серед шанованих гостей. Наступного року конференція Московської духовної академії обрала його до числа почесних членів. Нарешті, 1866 року архієпископ Філарет був „сопричислен к ордену Св. Александра Невского”.

Влітку 1866 р. на півдні Чернігівської губернії спалахнула епідемія холери. Архієпископ Філарет вирішив відвідати цей регіон. Під час подорожі владика захворів і 9 серпня помер у м. Конотопі. Його було поховано під вівтарем Троїцького собору в Чернігові.
 
generic viagrapurchase viagrabuy viagra onlineorder viagrageneric vigrapurchase vigrabuy vigra onlineorder vigrageneric viargapurchase viargabuy viarga onlineorder viargageneric cialispurchase cialisbuy cialis onlineorder cialisgeneric clomidpurchase clomidbuy clomid onlineorder clomidgeneric levitrapurchase levitrabuy levitra onlineorder levitrageneric propeciapurchase propeciabuy propecia onlineorder propeciageneric kamagrapurchase kamagrabuy kamagra onlineorder kamagrageneric accutanepurchase accutanebuy accutane onlineorder accutanegeneric zithromaxpurchase zithromaxbuy zithromax onlineorder zithromaxgeneric amoxilpurchase amoxilbuy amoxil onlineorder amoxilgeneric zoviraxpurchase zoviraxbuy zovirax onlineorder zoviraxgeneric deltasonepurchase deltasonebuy deltasone onlineorder deltasonegeneric topamaxpurchase topamaxbuy topamax onlineorder topamaxgeneric lexapropurchase lexaprobuy lexapro onlineorder lexaprogeneric flomaxpurchase flomaxbuy flomax onlineorder flomaxgeneric flagylpurchase flagylbuy flagyl onlineorder flagylgeneric synthroidpurchase synthroidbuy synthroid onlineorder synthroidgeneric inderalpurchase inderalbuy inderal onlineorder inderalgeneric tenorminpurchase tenorminbuy tenormin onlineorder tenormingeneric keflexpurchase keflexbuy keflex onlineorder keflexgeneric diflucanpurchase diflucanbuy diflucan onlineorder diflucangeneric lasixpurchase lasixbuy lasix onlineorder lasixgeneric celebrexpurchase celebrexbuy celebrex onlineorder celebrexgeneric doxycyclinepurchase doxycyclinebuy doxycycline onlineorder doxycyclinebuy cheap viagrabuy generic viagraviagra canadadiscount viagracheap viagrabuy cheap vigrabuy generic vigravigra canadadiscount vigracheap vigrabuy cheap viargabuy generic viargaviarga canadadiscount viargacheap viargabuy cheap cialisbuy generic cialiscialis canadadiscount cialischeap cialisbuy cheap clomidbuy generic clomidclomid canadadiscount clomidcheap clomidbuy cheap levitrabuy generic levitralevitra canadadiscount levitracheap levitrabuy cheap propeciabuy generic propeciapropecia canadadiscount propeciacheap propeciabuy cheap kamagrabuy generic kamagrakamagra canadadiscount kamagracheap kamagrabuy cheap accutanebuy generic accutaneaccutane canadadiscount accutanecheap accutanebuy cheap zithromaxbuy generic zithromaxzithromax canadadiscount zithromaxcheap zithromaxbuy cheap amoxilbuy generic amoxilamoxil canadadiscount amoxilcheap amoxilbuy cheap zoviraxbuy generic zoviraxzovirax canadadiscount zoviraxcheap zoviraxbuy cheap deltasonebuy generic deltasonedeltasone canadadiscount deltasonecheap deltasonebuy cheap topamaxbuy generic topamaxtopamax canadadiscount topamaxcheap topamaxbuy cheap lexaprobuy generic lexaprolexapro canadadiscount lexaprocheap lexaprobuy cheap flomaxbuy generic flomaxflomax canadadiscount flomaxcheap flomaxbuy cheap flagylbuy generic flagylflagyl canadadiscount flagylcheap flagylbuy cheap synthroidbuy generic synthroidsynthroid canadadiscount synthroidcheap synthroidbuy cheap inderalbuy generic inderalinderal canadadiscount inderalcheap inderalbuy cheap tenorminbuy generic tenormintenormin canadadiscount tenormincheap tenormin

© протоиерей Георгий Коваленко '1998
© Официальный сервер УПЦ "Православие в Украине" (при перепечатке материалов - ссылка желательна)

Каталог Православное Христианство.Ру